Ru | Lv

Cietie sadzīves atkritumi

http://www.lasua.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=40
http://www.lasa.lv
http://www.atkritumi.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378&from=off atkritumu apsaimniekošanas likums
http://www.likumi.lv/doc.php?id=229148&from=off atkritumu klasifikators
 

Cieto sadzīves atkritumu — atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties
Sadzīves atkritumu jēdziens netiek izskaidrots, jo izprotot bīstamo atkritumu, formulējumu ir skaidrs, ka šie ir visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie. Pārsvarā sadzīves atkritumus rada iedzīvotāji (mājsaimniecības), apkalpojošie vai ražojošie uzņēmumi un iestādes. Tie sastāda lielāko daļu no atkritumiem, un attīstoties vieglajai rūpniecībai un pieaugot iedzīvotāju prasībām pret augstvērtīgākām precēm, mainās arī sadzīves atkritumu struktūra. Pārsvarā sadzīves atkritumos dominē pārtikas u.c. bioloģiski sadalāmie atkritumi, kas rodas no pārprodukcijas lielveikalos un cilvēku pirktspējas palielināšanos.

SIA “EKO LATGALE” Veic atkritumu savākšanu veic divos veidos:

  • konteinera sistēma
  • maisu sistēma (uz maisiem jābūt SIA „EKO LATGALE” logotips).

SIA “EKO LATGALE” veic cieto sadzīves atkritumu savākšanu:


Aknīstes novads

Aknīste

Asare

Gārsene

 

 

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

 

Ilūkstes novads

Ilūkste

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Pilskalnes pagasts

Šēderes pagasts
(Šedere, Pašuliene, Rauda)

 

Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova