Ru | Lv

Izlietotā iepakojuma pieņemšana

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=57207)
Iepakojums - precēm un produktiem pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu produktu.
SIA "EKO LATGALE" ir Latvijas Zaļā punkta (LZP) sadarbības partneris izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas jomā. Latvijas Zaļais punkts ir ražotāju atbildības sistēma, kas nodarbojas ar izlietotā iepakojuma kā, arī elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) un videi kaitīgo preču (VKP) atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu un koordinēšanu Latvijā. Tādējādi, SIA "EKO LATGALE"  klienti noslēdzot līgumu ar LZP, tiek 100% atbrīvoti no Dabas resursu nodokļu maksas un ir 100% nodrošinājuši ar otrreizējo izejvielu apsaimniekošanu saistīto normatīvo aktu izpildi.  
 

Saskaņā ar 2001.gada 20.decembra LR Iepakojuma likumu visiem uzņēmumiem, kas gada laikā tirgū novieto vairāk nekā 300 kg iepakojuma, ir jānodrošina tā apsaimniekošanu (savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju vai apglabāšanu).
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=57207)


SIA "EKO LATGALE" palīdz pildīt likumā noteiktās prasības, nodrošinot izlietotā iepakojuma pieņemšanu gan no juridiskām, gan fiziskām personām pieņemšanas punktā Daugavpils, Dunduru  ielā 13a, katru darba dienu no 8:00 – 17:00. Piegādi vēlams iepriekš saskaņot ar abonentu daļa  (telefona numurs 65438392, 26800650


Izlietotā iepakojuma veidi

Kartons (gofra kartonu, kartona kastes un kārbas),


Papīrs


Polietilēna iepakojums (PE)

LDPE (low density polyethylene)  ir zema blīvuma polietilēns.

   

 

  • Biezā (nečaukstoša) iepakojuma plēve gan caurspīdīga, gan krāsaina;
  • Termoplēve;
  • „Strech” plēve – plāna, caurspīdīga un staipīga. Visbiežāk šo plēvi tin apkārt preču transportēšanas paletēm;
  • Dažādas kanniņas un iepakojuma pudeles.
  • Skābsiena ruļļu plēve

HDPE (high density polyethylene) ir augsta blīvuma polietilēns.

 

  • Pudeļu taras kastes;
  • Mucas un kannas;
  • Dažādu tilpumu plastmasas pudeles 


PET (Polietilēntereftelāts) dzērienu pudeles  

 
PP Polipropilēna iepakojums (polipropilēna maisi)


Stikls un stikla lauskas

   

  • Pudeļu stikls

 

Metāls (konservu kārbas, skārda bundžas, metāla vāciņi un citi)

  
Tetro Pak (piemērots piena, sulas dzērienu, vīnu un ūdens fasēšanai)

Iepakojumam jāatbilst noteiktajām kvalitātes prasībām.
 

Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova