Ru | Lv

Kontakti

SIA „EKO LATGALE”
PVN reģ.Nr.LV41503024980
Dunduru iela 13a, Daugavpils,
LV-5414, Latvija

A/S Swedbanka
LV11 HABA 0551 0023 8941 4


Tālr./fakss +371-65438392
e-pasts: ekolatgale@ekolatgale.lvValdes loceklis Ainārs Veliks +371 26800650
Abonēšanas nodaļa Natālija Minakovska +371 65438392 +371 26800650
Vides tehniķis Edgars Greiškalns +371 26371244
Līgumu noslēgšana par bīstamo atkritumu pieņemšanu un transportēšanu Valerjans Gedzjuns +371 29726106
Līgumu noslēgšana par iepakojuma piņemšanu, projekti un komunikācijas Jūlija Podobnaja +37126028042 +371 65453324
Grāmatvede Natālija Žuka +371 65453324
Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova