Ru | Lv

Celtniecības un lielgabarīta atkritumu izvešana

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66902 - Celtniecības atkritumu kā sadzīves atkritumu veida savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā
 
Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova