Ru | Lv

Akcijas

„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un AS „Latvijas valsts meži” aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu papīram!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā, tādējādi cīnoties par vērtīgām balvām.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi rosināt bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tiks pievērsta bērnu un jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Pieteikšanās konkursam
Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2011. gada 31. decembrim, elektroniski reģistrējoties un izveidojot savu profilu SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv sadaļā „Makulatūras vākšanas konkurss” izveidotajā konkursa datu bāzē. Aicinām skolas būt tālredzīgām – reģistrēties konkursam un sākt vākt makulatūru jau tagad, tādējādi ar katru savākto makulatūras kilogramu pietuvinot sevi uzvarai.

Konkursā aicinātas pieteikties Latvijas pirmskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
Konkursa uzvarētājus noteiksim gan pēc savāktā makulatūras apjoma uz vienu skolēnu, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2012. gada 2. maijā, kad uzzināsim, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām no SIA „Zaļā josta” – dāvanu kartēm sporta inventāra iegādei, kā arī vērtīgajām vides izziņas ekskursijām, ko uzvarētājiem sarūpējusi AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus - aktīvākos makulatūras vācējus.

Katra skola, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra no SIA „Papīrfabrika „Līgatne””.

Paldies konkursa informatīvajiem apbalstītājiem: Valsts izglītības satura centram, Vides izglītotāju asociācijai, Rīgas skolu vortālam e-skola.lv, vortālam par atkritumiem un atkritumu šķirošanu atkritumi.lv, kā arī EKO medijam tirailatvijai.lv.

Pateicamies reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas aktīvi iesaistījušies konkursa norisē: SIA "EKO Latgale", SIA "ALBA", SIA "Liepājas RAS", Līvānu pils. Pašvaldības SIA "Dzīvokļu un komunālā saimniecība", SIA "Marss", SIA "Veronija", SIA "Ludzas apsaimniekotājs", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Alba-5", Alūksnes pilsētas pašvaldības SIA "Rūpe", SIA "Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija", SIA "Ķilupe", SIA "Getliņi Eko", SIA "Saldus komunālserviss", SIA "Veolia vides serviss" un SIA "Vidzemes serviss”.

Informācija par konkursa norisi:
Ilze Fīlipa; e-pasts: makulatura@zalajosta.lv; tālr.: 67808112; mob. tālr.: 27099097
Informācija par makulatūras uzskaiti un izvešanu:
Ance Empele; e-pasts: makulatura@pf-ligatne.lv; mob. tālr.: 26621613

Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova