Ru | Lv

Akcijas


SIA „EKO LATGALE” sadarbībā ar AS „Daugavpils Spec. ATU” un AS "LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS" piedāvā visiem Daugavpils izglītības iestādēm piedalīties atkritumu šķirošanas sistēmā, lai samazināto cieto sadzīves atkritumu daudzumu un palielinātu pārstrādāto iepakojuma daudzumu.

Katrā izglītības iestādē mēs uzstādīsim īpaši konteineri atkritumu šķirošanai:
• PET pudelēm un metālam,
• papīram un kartonam,
• stiklam,

Pie konteineriem mēs piestiprināsim informāciju par šķirošanu, lai katrs bērns ne aizmirst kā pareizi šķirot.

Mēdz teikt, ka ūdens pilieni ar laiku izgrauž lielu akmeni. Ar mazajiem, zaļajiem darbiem ir līdzīgi: katra sašķirotā PET pudele vai stikla burka ir būtiska, jo ietaupa vietu atkritumu poligonos. Jo vairāk atkritumu sašķirojam, jo vairāk vietas ietaupām poligonos, jo vairāk vietas paliek pāri dabai un tīrai videi.


Kā pareizi šķirot atkritumus skolā un bērnudārzā?


Copyright © 2011-2019 SIA Eko Latgale. All rights reserved. Izstrādāts LatInSoft. Dizains Olga Savostjanova